Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios sunaikinimo 80-mečiui skirta paroda varpinėje ant Vytauto kalno

Kategorija: Naujienos/skelbimai | 0

Kražiai kadaise buvo religinis Žemaitijos židinys. Čia pastatyta viena iš pirmųjų bažnyčių Žemaitijoje. Didžiojo kunigaikščio Vytauto įsakymu 1416 m. bažnyčia iškilo ant kražiškiams nuo seno šventos vietos – Vytauto kalno. Bažnyčiai buvo suteiktas Šv. Mykolo titulas pagal fundatoriaus – Žemaitijos seniūno Mykolo Kęsgailos – vardą.

Gausiai aprūpinta Kražių bažnyčia su altarijomis XVI a. pradžioje tapo viena turtingiausių visoje Žemaitijoje. Kražių klebonais ir altaristomis buvo nemažai žymių asmenybių: Lietuvos katalikų bažnyčios veikėjas Valerijonas Protasevičius, ispanas poetas ir teisininkas Petras Roizijus, vienas žymiausių to meto Žemaitijos kunigų, lietuvių raštijos darbuotojas, kanauninkas Mikalojus Daukša, pamokslininkas ir vėliau žemaičių vyskupas M. E. Geišas, teologijos daktaras Mykolas Barkauskas ir kt.

Medinė šventovė buvo net penkis kartus atstatoma, nes dažni gaisrai ją sunaikindavo. 1898-1903 m. Kražiuose klebonavęs kun. Juozapas Gudzinauskas pradėjo rūpintis naujos – mūrinės parapinės bažnyčios statyba, tačiau nespėjo to padaryti, kadangi buvo iškeltas į kitą parapiją. Kražių klebonu paskirtas kun. Jonas Talmontas tęsė pradėtus darbus – 1904 m. jo užsakymu Nikolajus Andrejevas parengė naujos mūrinės Kražių bažnyčios projektą su dviem aukštais trijų tarpsnių bokštais. Visgi projekto įgyvendinti nepavyko, tuomet bažnyčia liko medinė.

1941 m. birželio 25-osios gaisras tapo lemtingu Kražiams, kuomet sudegė 90 proc. miestelio pastatų. Tarp jų ir medinė parapinė bažnyčia ant Vytauto kalno. Po gaisro Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia nebeatstatyta.

Šiandien čia tebestovi dar iš griūvančios jėzuitų bažnyčios sienų plytų apie 1852 m. statyta mūrinė varpinė ir buvusios bažnyčios vietoje pastatytas ąžuolinis kryžius.

2021-aisiais, minint Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios sunaikinimo 80-metį, Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro muziejus kviečia visus apsilankyti Kražiuose. Birželio 25-26 dienomis visi norintieji galės aplankyti varpinę ant Vytauto kalno, kurioje bus eksponuojamos XX a. fotografijos su Kražių Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios ir varpinės vaizdais, susipažinti su buvusios pirmosios Kražių bažnyčios istorija.

Leave a Reply