Kviečiame auka prisidėti prie istorinės Kražių bažnyčios restauravimo darbų.

Paaukoti galite apsilankę parapijos raštinėje , bažnyčioje , pervedę 2% GPM  arba  asmeninę auką pervedę į žemiau nurodytą sąskaitą.

Dėl 2 % GPM pervedimo

 Nuoširdžiai dėkojame Jums už paramą, skiriant 2% gyventojų pajamų mokesčio  Kražių bažnyčiai. Kviečiame paremti ir šiais metais .

Maloniai prašytume iki gegužės 3 d. užpildyti  nustatytos  FR0512 formos prašymą, kurį reikia pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai. Blankus galite gauti apskričių valstybinėse mokesčių inspekcijose ir jų teritorinuose skyriuose arba internete:http://www.vmi.lt/formos/pdf/FR0512.pdf , taip pat parapijos raštinėje.

Mūsų rekvizitai:

Paramą galite pervesti į Parapijos banko sąskaitą.

Kražių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija
Įm. kodas 191280253,
„Swedbank“  sąskaita Nr. LT30 7300 0100 0252 6657

Dėkojame visiems aukotojams ir rėmėjams.
Viešpats gausiai teatlygina už Jūsų gerumą.