ŠV. VELYKŲ LITURGIJA

DIDYSIS KETVIRTADIENIS.

Paskutinės Vakarienės Mišios:
Pašilės bažnyčioje – 17 val.
Kražių bažnyčioje – 18.30 val.


DIDYSIS PENKTADIENIS.

Kristaus Kančios Pamaldos:
Karklėnų bažnyčioje – 17 val.
Kražių bažnyčioje – 18.30 val.


DIDYSIS ŠEŠTADIENIS.

Velyknakčio liturgija:
Pašilės bažnyčioje – 15.30 val.
Karklėnų bažnyčioje – 17.00 val.
Kražių bažnyčioje – 20.00 val.


VELYKOS:
I diena
Kražių bažnyčioje – 8 val.
Karklėnų bažnyčioje – 10 val.
Pašilės bažnyčioje – 12 val.

II diena
Kražių bažnyčioje – 13.00 val.

ATVELYKIO SEKMADIENIS:
Karklėnų bažnyčioje – 11.00 val.
Kražių bažnyčioje – 13.00 val.
Pašilės bažnyčioje – 10.00 val.