ŠV. VELYKŲ LITURGIJA

DIDYSIS KETVIRTADIENIS.

Paskutinės Vakarienės Mišios:
Pašilės bažnyčioje – 16 val.
Karklėnų bažnyčioje – 17 val.
Kražių bažnyčioje – 19 val.


DIDYSIS PENKTADIENIS.

Kristaus Kančios Pamaldos:
Pašilės bažnyčioje – 15.30 val.
Karklėnų bažnyčioje – 17 val.
Kražių bažnyčioje – 19 val.


DIDYSIS ŠEŠTADIENIS.

Velyknakčio liturgija:
Pašilės bažnyčioje – 15 val.
Karklėnų bažnyčioje – 17 val.
Kražių bažnyčioje – 19.30 val.


VELYKOS:
Kražių bažnyčioje – 8 val.
Karklėnų bažnyčioje – 10 val.
Pašilės bažnyčioje – 12 val.