Kražių jėzuitų kolegijos istorinių šaltinių paieškos

Kategorija: Galerija, Naujienos/skelbimai | 0

Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras šiais metais vykdo Kražių kolegijos istorinių šaltinių paieškos projektą. Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos Kultūros rėmimo fondas. Apie Kražių jėzuitų kolegijos klestėjimo laikotarpį yra labai mažai informacijos, nėra nuotraukų, žemėlapių, kitos svarbios medžiagos. Pagrindinis vykdomo projekto tikslas – surasti ir atrinkti Kražių kolegijos istorinius šaltinius saugomus Romos archyvuose, įgyti skaitmeninę jų kopiją.

Projektą įgyvendino  vyresn. mokslo darbuotojas, Lietuvių katalikų mokslo akademijos narys, tęstinio leidinio „Bažnyčios istorijos studijos“ vyr. redaktorius, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dėstytojas Liudas Jovaiša. Humanitarinių mokslų daktaras puikiai moka senąją lotynų kalbą, pagrindinės jo mokslinių interesų kryptys: Krikščionybės istorija LDK, vienuolystės istorija, šaltiniotyra, lotyniškoji diplomatika ir paleografija.
Projekto įgyvendinimo metu, Romos archyve užsakytos ir padarytos 325 foto kopijos.  Kražių kolegijos istoriniai šaltiniai, saugomi Archivum Romanum Societatis lesu apima dokumentus nuo 1614 m. iki 1769 m.  Svarbiausi rasti dokumentų kompleksai – Annuae litterae (tai metinės veiklos ataskaitos, laiškai, kasmet rašyti dar nuo 1610 m., kai pradėjo veikti jėzuitų misija, netrukus virtusi rezidencija ir galiausiai kolegija), kasmetinės namų istorijos (Historia), metiniai jėzuitų katalogai, biografijos, žemėlapiai, brėžiniai. Šiuose šaltiniuose užfiksuota, kokie svarbiausi dalykai nutiko Kražių kolegijoje XVII – XVIII amžiuje, kaip gyveno kolegijos jėzuitų bendruomenė, kokių apaštalavimo vaisių sulaukta. Dokumentuose plačiai atspindimas ne tik kolegijos gyvavimas, bet ir Kražių apylinkių socialinė, kultūrinė ir politinė tikrovė.