Kražių bažnyčios paveikslas „Šventieji Benediktas ir Skolastika, garbinantys Mergelę Mariją“

Kategorija: Naujienos/skelbimai | 0

2013 m. Kražių miesteliui bei visai Žemaitijai yra išskirtiniai dėl kelių svarbių datų: sukanka 600 m. kai buvo įsteigta Žemaitijos vyskupystė, praėjo 760 m.  nuo pirmojo Kražių miestelio paminėjimo, 250 m. nuo dabartinės bažnyčios pastatymo bei 120 m. po „Kražių skerdynių“. Atsižvelgiant į šias sukaktis bei vykdant 2013 m. Paveldosauginės literatūros leidybos projekto programą išleista knygelė – Kražių bažnyčios paveikslas „Šventieji Benediktas ir Skolastika, garbinantys Mergelę Mariją. Leidinio autorius – Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakulteto Kultūros paveldo ir turizmo magistratūros programos magistras Darius Žukauskas.  Knygelės pristatymas vyks Kražių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje, rugsėjo 29 d.  po 1230 val. Šv. Mišių.

Apie leidinį…

         Knygelėje skaitytojas supažindinamas su Kražių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios didžiajame altoriuje kabančiu paveikslu, jo atsiradimo aplinkybėmis, kabėjimo vietomis ir artimiausios jį supančios aplinkos pokyčių istorija. Šis paveikslas suaugęs su Kražių miesteliu, buvusiu Benediktinių vienuolynu ir parapijos bažnyčia, apdovanotas padėkomis už malones, kurias gavo besikreipiantieji užtarimo į Švč. Mergelę Mariją ir šventuosius.

Kiekvienas paveikslas turi savo istoriją, tam tikrą erdvę, kurioje išbūna ištisus šimtmečius. Sakralinės dailės istorijoje ir ypač baroko laikotarpiu paveikslai esti visuminės bažnytinės erdvės dalimi. Dėl seniesiems kūriniams būdingų pokyčių laiko tėkmėje jie susidėvi, kartais nukenčia nuo pašalinių veiksnių ir būna papildomi naujais, tačiau ne visada vertingais akcentais. Dabartinės technologijos leidžia panaikinti tuos pokyčius, restauruoti ir grąžinti prieš daugybę metų turėtą išvaizdą, atkurti visą vizualiąją paveikslo istoriją. Po restauracijos buvo galima pažvelgti į paveikslą be aptaisų, todėl knygelėje pirmą kartą pateikiama drobės be aptaisų meninė analizė. Atliktame tyrime pasistengta nuosekliai atskleisti paveikslo istoriją ir giliau įsiskverbti į jo paties, aptaisų bei didžiojo altoriaus meninį ikonografinį turinį.

Leave a Reply