Jaunimas ir senjorai teisme …

Kategorija: Naujienos/skelbimai | 0

Jaunimas ir senjorai dalyvavo teismo procese

 

Praėjusią savaitę Kelmės rajone, Kražių miestelyje, M.Sarbievijaus kultūros centre, surengtas jaunimo ir senjorų forumas „Teisminis ginčas“ dėl taikos sutarties „Sutaikinimo byla Nr. 20/12-3“. „Teismo procese“ dalyvavo atstovai iš Telšių, Tauragės ir Šiaulių. Šiųmetė tradicinio renginio idėja suburti kartu ir jaunus, ir vyresniuosius sumanyta specialiai, mat šie metai — Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metai.

Forumą organizavo Telšių, Tauragės ir Šiaulių Europos informacijos centrų-Europe direct vadovės Auksė Valackonienė, Isvalda Aleknienė ir Genovaitė Žibikienė. Renginys prasidėjo kaip tikrame teisme: „Stot! Teismas eina“,– paskelbė forumo vedėjas Laurynas Normantas. Visą dieną trukusį procesą stebėjo teisėjų kolegija — minėtų Europos informacijos centrų-Europe direct vadovės. Susirinkusius sveikino Kelmės rajono meras Kostas Arvasevičius ir organizatorėms įteikė dovanų knygas apie Kelmės kraštą.

Pirmąją dienos pusę jaunimas ir senjorai buvo išskirstyti į grupes, jie turėjo gvildenti džiaugsmo, vienatvės, baimių, nuostabos, gerovės klausimus, atrasti privalumus ir trūkumus. Jaunimas temas suprato vienaip, „pagyvenęs jaunimas“ — kitaip. Įdomu buvo stebėti, kaip skirtingos kartos žmonės suvokia tą patį dalyką.

Antrąją dienos dalį „teismo proceso“ dalyviai klausėsi pranešimų. Juos skaitė Rima Kairytė, Šilalės rajono Viešosios bibliotekos informacijos skyriaus vedėja, tema „Kas po galais Jūsų galvose? VA tyrimo rezultatai“. Paaiškėjo, jog net 25 proc. vyresnio amžiaus vyrų galvoja apie senus laikus, o 28 proc. jaunų vyrų mąsto, kokie jie „faini“.

Pranešime pristatyta, jog 19 proc. senjorių nuogąstauja, kodėl neskambina vaikai, o 7 proc. merginų svarsto apie svorio atsikratymą. Baigdama R.Kairytė pastebėjo, kad prioritetai skiriasi, tačiau viską
galima suderinti. Antrasis pranešėjas buvo Boguslavas Gruževskis, socialinių mokslų daktaras, (HP) profesorius. Jo tema — „Kartų solidarumas — jaunimas ir senjorai arba kas labiau jaučiasi laimingas?“ Po jo pristatymo padaryta išvada: „Senėjimas — ne tiek našta, kiek naujos galimybės ir perspektyva“.

Susirinkusius sudomino trečioji pranešėja — Kristina Medžiaušytė, Vytauto Didžiojo universiteto studentė, „Misija Sibiras“ dalyvė. Ji pasakojo ištraukas iš ekspedicijos Sibire, demonstravo vaizdinę
medžiagą. Dr. Visvaldas Legkauskas, Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojas, socialinės psichologijos specialistas savo pranešime „Kaip paskatinti kartas kalbėtis?“ ragino ieškoti bendrų pomėgių ir kartų atstovams ieškoti bendrų veiklų.

Prieš ekskursiją po Kražių miestelį, bažnyčios apžiūrą ir paveldo ekspozicijos lankymą „prisiekusiųjų teismas“ sprendė, ar sutaikyti kartas. Kol kolegija sprendė, ką daryti, šiauliečiai jaunimo atstovai visiems pagrojo keletą kūrinių gitara. Į salę sugrįžus kolegijai, Šiaulių Europos informacijos centro – Europe direct vadovė G. Žibikienė paskelbė taikos sutartį, padėkojo dalyvavusiems renginyje ir pasidžiaugė dviejų kartų — jaunimo ir senjorų — draugyste.

Donata Kazlauskienė