Edukacinės vaikų ir jaunimo teatro stovyklos „Collegium“ projektas vykdomas jau 10 metus. Per dešimt projekto vykdymo metų atgaivintas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir europinio barokinio miesto teatro žanras, analizuota Antikinė kultūra, pastatyti ir pristatyti visuomenei 10 spektaklių. Remiantis ankstesnių metų patirtimi galima drąsiai teigti, kad Kražiuose kūrybingai XVII – XVIII amžiuje plėtotas teatras aktualus ir šiandien, o kiekvienais metais vis augantis dalyvių skaičius byloja, kad teatras ir literatūra Kražiuose nėra nuobodus, pasenęs ir nieko bendro su šiuolaikiniu jaunu žmogumi neturintis dalykas.

Esminis šios stovyklos išskirtinumas – jaunimo tarpkultūrinis bendradarbiavimas, paremtas vaikų ir jaunimo kūrybiškumu, meninių įgūdžių ugdymu, teatro tradicija bei noru kurti jaukią, draugišką ir nekomercinę aplinką.

Vykdomo projekto metu įgyvendinama kultūros įstaigų partnerystė su mokyklomis. Projekte dalyvauja Lietuvos mokyklų, gimnazijų mokiniai, Vilniaus universiteto studentai, Kražių miestelio jaunimas. Projektas žinomas ne tik Kelmės rajone, bet ir už jo ribų.

Projekto rėmėjas – Lietuvos kultūros taryba.