80 metų – istorijos keliu…

Kategorija: Galerija, Naujienos/skelbimai | 0

 

Tauta didi iškiliais žmonėmis, kurie savo didžiąją gyvenimo dalį paskyrė darbui. Vedami meilės gimtajam kraštui jie atiduoda save, savo širdį tam, kad nė vienas Lietuvos istorijai svarbus faktas nebūtų užmirštas. Kražiai, kaip ir daugelis kitų miestelių turi iškilių asmenybių, kurios puoselėja tautos kultūrą ir istoriją.

Kas nėra girdėjęs apie Kražius, čia 1614 m. įkurtą vieną seniausių mokyklų, jėzuitų kolegiją, kuri greitai tapo kultūros ir švietimo centru, iš kur į Žemaičius ir visą Lietuvą net 200 metų sklido šviesa. Šiuo metu čia įsikūręs Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras. O kas negirdėjo apie kraupias garsiąsias Kražių skerdynes, kai caro valdžiai panorėjus uždaryti bažnyčią, prieš kazokų bizūnus ją stojo ginti parapijiečiai?

  Štai tokiame garsiame miestelyje, 1932 metų balandžio 01 dieną gimė buvęs Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro vyr. muziejininkas, Lietuvos kraštotyros draugijos narys Edvardas Dirmeikis, puikus mokytojas, istorikas, muziejininkas, autoritetas – savo kaimynų, mokinių ir bičiulių akyse. Dar besimokydamas mokykloje Edvardas iš kitų išsiskyrė savo gabumais, smalsumu. Daugelis tikėjosi, kad jis bus matematikas, bet tuometiniame Vilniaus pedagoginiame institute ėmė studijuoti istoriją.

Visuose E. Dirmeikio darbuose atsispindi nuoširdumas, išbaigtumas. Jo iniciatyva ir didelėmis pastangomis Kražiuose buvo įkurtas kraštotyros muziejus. E. Dirmeikis visada rasdavo ką nuveikti gimtųjų Kražių labui. Mokinių padedamas, rinko ir tvarkė muziejaus eksponatus, prižiūrėjo kapinaites, dalyvavo archeologų kasinėjimų darbuose, rūpinosi Vytauto kalneliu, Kražių miestelio – urbanistikos paminklo išsaugojimu. Savo akimis matęs karo, pokario, sovietinio sąstingio bei Atgimimo metus, Kražių metraštininkas, sekdamas savo pirmtakų pėdsakais visą gyvenimą stengėsi, kad kitoms kartoms liktų gausus istorinis paveldas.

BIOGRAFIJA

   1940 – 1943 jis mokėsi Kražių pradinėje mokykloje, 1950 – 1951 Kražių vidurinėje mokykloje, 1953 – 1956 studijavo Šiaulių mokytojų institute (Istorijos specialybę), 1958 – 1962 studijavo Vilniaus pedagoginiame institute (Istorijos specialybę), 1951 – 1958 dirbo mokytoju Ganypravos ir Linkaučių septynmetėse mokyklose. 1959 – 2002 Kražių vidurinės mokyklos istorijos mokytojas, nuo 1996 – 2008 Kražių kraštotyros muziejaus vadovas. Dirbdamas mokykloje parengė daug  moksleivių, kurie dalyvaudavo Jaunųjų istorikų olimpiadose, o jaunieji kraštotyrininkai – respublikinėse kraštotyros konferencijose.

Kražių kraštotyros muziejaus kūrėjas (1967 m.). Nuo 1993 metų mokytojas – metodininkas. Garbės kraštotyrininkas (1995 m.). Jo dėka tyrinėta ir publikuota rajoninėje spaudoje gimtųjų Kražių istorija. 1969 – 1995 m. – Kelmės rajono istorijos mokytojų metodinio ratelio pirmininkas. E. Dirmeikis vadovavo Vilniaus pedagoginio universiteto studentų praktikai, dalyvavo pedagoginiuose skaitymuose, Lietuvos mokytojų suvažiavimuose. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo programoje, dėl atminimo ženklų genocido aukoms už pasipriešinimą okupaciniams rėžimams. Delegatas – Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio steigiamajame suvažiavime, Kelmės rajono sąjūdžio tarybos narys ir steigiamojo Kelmės rajono sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, Kražių sąjūdžio grupės įkūrėjas ir vadovas, laikraščio „Kražių aidai“ atkūrimo iniciatorius.

Sraipsniai:

 „Rezistencinė ginkluota kova Kražių valsčiuje“ knygoje „Kražiai“ (1993 m.);

„Kražių skerdynės“ knygoje „Kelmės kraštas“ (1997 m.);

„Laisvės kovų aukos Pietų Žemaitijoje“ bendraautorius 1996 m.;

„Kražiai Amžių sandūroje” bendraautorius 2005 m.;

Albumas „Už laisvę ir tėvynę“ 2004 m.;

„Laisvės kovos Prisikėlimo apygardoje“ 1999 m. bendraautorius.;

Apdovanojimai:

   Lietuvos TSR paminklų ir kraštotyros draugijos centro tarybos garbės raštas 1983 m.;

Apdovanotas Lietuvos Švietimo ministerijos Aukštųjų mokyklų ir mokslo įstaigų darbuotojų profsąjungos Lietuvos respublikinio komiteto garbės raštu 1989 m. „Už ilgametį pedagoginį darbą ir visuomeninę veiklą švenčiant Kražių mokyklos 375 –ąjį jubiliejų“.

Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko padėka už kilnų darbą renkant politinių kalinių ir tremtinių prisiminimus, apie Jų kalinimo ir tremties vietas, Laisvės kovų dalyvius, bei Jų kovas (2001 04 06).

Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medalis valstybės atkūrimo dienos proga „Už nuopelnus Lietuvos Respublikai“ (2004 m.).

Medaliai:

„Lietuvos Sąjūdis 1988 – 1998 m.“;

„Už Jūsų ir Mūsų laisvę – 1988 – 2009“;

„Simonas Stanevičius 1799 – 1848“ 1999 m.;

„Kražiai 750 m.“ 2003 m.;

Jotvingių Kryžiaus Riterių Ordinas – Už nuopelnus Honoris Causa 2007 m.;

 

Prabėgo metai tarsi rūkas kloniais,
Tarsi daina vakarė sutemų.
Nuskriejo metai tarsi pienės pūkas,
Pribarstė plaukus žiedlapių baltų.

Jų buvo ir prasmingų, ir laimingų,
Ir tarsi akmenys sunkių.
Užtat šiandieną iš širdies Jums linkim
Laimingų metų ir ilgų.

Garbingo jubiliejaus proga, Kražių šviesuolį, gerbiamą Edvardą Dirmeikį, sveikina Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro kolektyvas. Sėkmės ir sveikatos Jums mielas kolega…

Leave a Reply