„Tu ateini iš giesmės“

Kategorija: Galerija, Naujienos/skelbimai | 0

Maironis – žymus XIXa. pab.- XXa.pr. lietuvių poetas romantikas. Jis rašė eilėraščius, poemas,istorines dramas. Maironis ištobulino poetinę kalbą, apibendrino ankstesnių poetų ieškojimus, sujungė juos su tautosakos dvasia ir davė pradžią lietuviškosios lyrikos tradicijai. Pagrindinės eilėraščių temos: meilė tėvynei,tautinis atgimimas, individualūs išgyvenimai. Maironio kūryba svarbi ne vien literatūriniu požiūriu – ji buvo tautą sutelkusi ir jėgų visuomenės sąjūdžiams teikusi idealogija.

Maironiui doros ir moralės principai buvo svarbesni už viską. Pats gyvendamas šiais principais, reikšdamas juos kūryboje, poetas sugebėjo uždegti ir kitus – daugelis jo eilėraščių virto liaudies dainomis, ugdė žmonėse taurius jausmus, padėjo formuotis tautinei lietuvių tapatybei.

2012 metai paskelbti Maironio metais, minint jo gimimo 150 metų jubiliejų. Ta proga visą vasarą, Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro muziejuje veikė paroda „Savy jis jaučia ugnį kilnesnio pašaukimo“. Parodoje buvo eksponuojami neįkainojamą vertę turintys Vilniaus universiteto bibliotekoje saugomi Maironio rankraščiai – autografai, nuotraukos, knygų pirmieji leidimai, paskelbti tautinio atgimimo dainiui Maironiui dar esant gyvam.

Lapkričio 14 dieną, Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro biblioteka surengė popietę – „Tu ateini iš giesmės“. Renginio metu pristatytas Maironio gyvenimas, žymiausi kūriniai, parodytas dokumentinis filmas „Mūsų Maironis“. Popietėje dalyvavo Kražių gimnazijos 6 klasės mokiniai ir jų auklėtoja Virginija Radavičienė.

  Maironis buvo apdovanotas nuostabiu talentu, paprastas, atviras, nesitaikstantis su klasta ir melu. Ir tegul Maironiška ugnelė visada rusena kiekvieno doro lietuvio širdyje, nes jis savo darbais rašė ne tik savo gyvenimo knygą, bet ir mūsų tautos istoriją…

Leave a Reply