Šeštoji respublikinė poezijos popietė Kražiuose

Kategorija: Naujienos/skelbimai | 0

Lapkričio 9 dieną, Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centre vyko šeštoji tradicinė respublikinė poezijos popietė „Ruduo – eilėse, posmai – dainose“ ir poezijos konkurso „Kražiams – 760“ nugalėtojų apdovanojimai. Konkursas skirtas Kražių miestelio 760 metų jubiliejui. Pagrindiniai konkurso tikslai: skatinant kūrybiškumą, kurti poezijos kūrinius, atspindinčius Kražių miestelio istoriją, praeitį, dabartį ir ateitį; viešinti šiuolaikinių poetų kūrybą, skatinant visuomenę domėtis lietuvių poezija, Lietuvos praeitimi ir kultūra; įtraukti visų amžiaus grupių poezijos kūrėjus į aktyvią kūrybinę veiklą, siekiant stiprinti socialinį ir kultūrinį bendradarbiavimą organizuojant poezijos konkursą. Konkursui skirtus eilėraščius vertino garbi komisija: komisijos pirmininkė – Kelmės rajono savivaldybės, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Jadzė Gaupšienė, nariai: Kražių gimnazijos, lietuvių kalbos mokytoja, metodininkė Emilija Kvietkuvienė, buv. lietuvių mokytoja Genovaitė Mockuvienė, Kelmės literatų klubo „Vieversys“ prezidentas Viktoras Gulbinas ir vaikiškų žurnalų redaktorė Ilona Bumblauskienė. Eilėraščiai buvo vertinami pagal poezijos konkurso nuostatus bei eilėraščių vertinimo ir apdovanojimo tvarką. Įsteigtos 3 prizinės ir 2 paskatinamosios vietos. I vietos nugalėtoja tapo Rima Petrilevičienė  iš Kėdainių, II – Jadvyga Šimkienė (Kelmė), III – Vilija Kalvaitytė Mickienė (Šiauliai). Paskatinamaisiais prizais apdovanotos – Birytė Sarapinavičienė (Kazlų Rūda) ir jauniausia konkurso dalyvė – Asta Jankūnaitė (Radviliškio raj.). Piniginius prizus įsteigė Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras ir Kražių seniūnija.

Po iškilmingų konkurso apdovanojimų renginį tęsė poezijos skaitymai. Kaip ir kasmet į poezijos popietę susirinkę literatai skaitė gražiausius ir mieliausius širdžiai eilėraščius, prozą, vyko poetų dvikova eilėraščių apie meilę tema. Šiais metais renginio dalyviai iš Kazlų Rūdos, Radviliškio, Raseinių, Šiaulių, Kelmės, Kuršėnų, Kauno, Garliavos,  Klaipėdos, Pakruojo, Kėdainių, Tytuvėnų, Kražių buvo pakviesti į arbatinę „BOHEMA“. Arbatinės lankytojams grojo instrumentinis trio (vad. Vilija Mikalajūnė), dainas ir gerą nuotaiką dovanojo Dainuojantis teatras (vadovės – V. Mikalajūnė ir J. Sankauskienė). Renginio režisierė Jūratė Sankauskienė.

Skelbiami poezijos konkurso „Kražiams – 760“ nugalėtojų eilėraščiai…

Po Kražių dangum

(I vieta – Rima Petrilevičienė, Kėdainiai)

Čia, po Kražių dangum,

žaidžia saulė Kražantės bangelėm,

Supas vėjai

ant snaudžiančių medžių šakų.

Mėnesienos taku

Dembskis žengia į aikštę. Juk gali

Vėlės kartais sugrįžt,

nors galbūt ir visai ne laiku.

 

Jau po skliautais bažnyčios

sužvengia žirgai iš anapus,

Vėlei suolas sugirgžda,

kur buvo kadais jie rišti.

Pažiūrėkit, kaip grindiniu

faktai istorijos ritasi trapūs,

Kolei sugula čia,

kur Sarbievijaus mūrai aukšti,

 

Kad  visi sužinotų,

jog žemaičių ūksmingoje žemėj

Šešios dešimtys metų

ir netgi septyni šimtai

Stovi Kražiai,

Medeinės čia ąžuolas dangų jau remia.

Ir stovės jie per amžius,

kaip Kražantę apglėbę krantai.

 

Kražiuose žydi akmenys

(II – vieta, Jadvyga Šimkienė, Kelmė)

 

Visur žoliamiris

Tik žydi akmenys

Ant seno grindinio

Lietaus gėlėm.

Čia sendienės negrįš,

Bet gyvos dar jų šaknys

Piliakalnių ir gatvių šnabždesy

Čia Radvilų, Kęsgailų

Žandaro caro

Ir Kazokų Dono pėdos,

Čia kraujo kryžiais pažymėtos

Valstiečių ir bajorų giesmės,

Čia kažkada

Gal lygiai taip, kaip šiandien

Vėloką rudenį

Sušaudė vokiečiai,

Kelis šimtus kražiškių

Už tai,

Kad Lietuvą mylėjo

Už tai,

Kad gimė žmonėmis.

Griuvėsių aimanoj lyg šiol

Dar bernardinų varpas tyli.

Suklupęs atgailai

Už savo priešus

Už kunigus, kolegiją

Ir vienuolynus,

Už švento miesto kankinių žaizdas

Už tuos, kur vakar

Dar be kaltės, kaltais užmigo,

Bet šypsos iš aukštai

Lyg baltas angelas sparnus iškėlęs,

Marijos vardo bažnytėlė,

Krikščionių dvasios

Ir ramybės penas.

Jaučiu visa širdim, visa esybe

Ne gruodžio baltžirgį atjojant,

Su ledjūrio svečiais iš ateities,

Vien tik ugniažiedę plaštakę

Aušros daina, apglėbusią širdis

Ir nešančią per laiko kilpas

Vėl šventą Gralio taurę

Į Kražius.

 

Mano Kražiai

(III – vieta, Vilija Kalvaitytė Mickienė, Šiauliai)

 

Po saulės skėčiu pasislėpę ražos

Tokie išdidūs, paslaptingi.

Čia ne iliuzija ir ne miražas,

Tai Kražiai praeitim turtingi.

 

Jie tarp kalnelių daro vingį

Atvykt, užsukti kviečia nuolankiai.

Žemaičių kryžkelė didinga

Ten Kelmė, Kaltinėnai čia Varniai.

 

Kražantę jie per petį užsimetę

Išsineša link Vytauto kalnelio.

Karus, žiaurias skerdynes matę

Nesužlugdyti, orūs, ne ant kelių.

 

Vėl saulėj šypsosi laimingi

Tie šimtamečiai ąžuolai-

Medžiokalnio šlaite palinkę

Tai mano Kražiai–čia namai!

 

Kražiams

(Paskatinamasis prizas – Birutė Sarapinavičienė, Kazlų Rūda)

 

Per amžių gylę – į Kražius.

Per Mindaugo,

Per Vytauto,

Kęsgailų,

Radvilų mįslingas pėdas

Į nūdienos Kražius einu,

Kur nebetemdo gedulu padangės

Liepsnojančių bažnyčių dūmai,

Kur neteka Kražante

Kruvinas vanduo,

Kur raukšlėse senolio

Ne senžaizdės – ramybė veši,

Kur tik istorijos pageltę lapai,

Medeinės ainių paliesti,

Lyg himnas Žemaitijai

Per likimus, legendom virtusius,

Į širdį,

Sąžinę

Ir į sapnus

Bylos per amžius.

 

Kražiams

(Jauniausia konkurso dalyvė – Asta Jankūnaitė, Radviliškio raj.)

 

Laukais nubėga, nuvingiuoja kelias,

Link nuostabaus miestelio veda jis.

Štai stovi čia senieji Kražiai,

Čia  medžiai kviečia – moja šakomis.

 

Kražantės upėn krenta rudeniniai lapai,

Srovė juos neša pamažu tolyn.

Prisiminimai laiko lašais laša,

Ir sugula kaip knygon jie širdin.

 

Daug kas pasikeitė šitam  miestely,

Tiktai istorijos mes nepakeisim niekada.

Kadais čia vyko kruvinos žudynės,

Istorijoje jos – mums įsimintina data.

 

Šiandieną Kražiai švenčia jubiliejų,

Garsėja jie  istorija, gerais darbais.

Tegul palaima Dievo liete liejas

Visiems žmonėms miestelio amžinai.